Водяний розважальний пристрій

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Інформація про мої винаходи публікувалася в журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" та ще у чотирьох виданнях.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Водяний розважальний пристрій

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Розважання на воді

Основні терміни (ключові слова): Шар, підніжки, клапани, насоси.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Багато хто має бажання розважатися на воді, але відповідних пристроїв для розважання немає.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Маємо жорсткий шар діаметром 1–3 метри, шарнірно закріпленій на рамі з підніжками. На підніжках один напроти одного стоять дві особи і розгойдують шар і, відповідно, себе також. У шарі вода внаслідок розгойдування вода насосами подається вгору і шар дуже раптово прокручується. Шар, зокрема, має спеціальний малюнок, що забезпечує, крім іншого, естетичний ефект.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Пропонована розвага тренує вестибулярний апарат і знімає стреси — раптове і сильне обертання шару забезпечує викид адреналіну.

Вкажіть очікувані області застосування Розважання на воді.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Люди у відпустці на будь-яких водоймах (океані, морі, річці) із задоволенням зможуть відпочивати і водночас тренуватися.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Високі споживчі якості мають забезпечити пропонованим човнам великий ринок.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на стадії заявки.
Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Заявка на винахід № 2002021642, подана в Укрпатент у 2002 р.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація дійде до бізнесових структур і вони зроблять належні кроки для втілення розробки у життя.

Теги: