Використання шасі комбайна для прибирання снігу

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Мельник Андрій Михайлович

Контактний телефон, мейл: a_mel@meta.ua

Місце проживання, регіон: м. Київ

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) вища

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо відсутні

Назва пропонованої розробки (ідеї): Використання шасі комбайна для прибирання снігу

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: транспорт

Основні терміни (ключові слова): сніг, прибирання, комбайн

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Відсутність достатніх ресурсів у органів місцевої влади для забезпечення належного утримання та функціонування дорожньої інфраструктури в зимовий період.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Для використання шасі комбайна для прибирання снігу необхідні наступні заходи:
Технічні: розробка й виробництво снігоприбирального агрегату для використання на шасі комбайна (напр. шнековий снігоприбирач плюс щітка за ним); підготовка шасі комбайна до експлуатації в зимовий період (консервація, ізоляція зернозбиральних агрегатів та пристроїв);
Організаційні: забезпечення підприємств снігоприбиральними агрегатами; закріплення ділянок за відповідальними субєктами-власниками комбайнів;
Економіко-правові: оформлення договорів між місцевими виконавчими органами та субєктами-власниками комбайнів щодо надання послуг на прибирання снігу.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Уникнення сезонного простою комбайнів; економія на придбанні й утриманні спецтехніки; вищий рівень ефективності у забезпеченні функціонування дорожної інфраструктури.

Вкажіть очікувані області застосування Забезпечення функціонування дорожної інфраструктури в зимовий період.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Уникнення сезонного простою комбайнів; економія на придбанні й утриманні спецтехніки.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Виходячи з потреб у аналогічній спецтехніці

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? не відомі

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) ідея

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). відсутні

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Розробка й виробництво дослідного зразка, проведення випробувань.

Теги: