Суглобний марш сходовий, скатні дахи що ухиляються від поривів буревію /протипарусні самокомпенсаційні/

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Пристай Орест Миколайович

Контактний телефон, мейл: orestpr@gmail.com, тел. : +380505504447

Місце проживання, регіон: обл. Львівська, м.Трускавець, вул. Д.Галицького, 11/А

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Львівська політехніка, факультет ПЦБ /будівельний/

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Подавав проетну пропозицію винаходу (1995-1999р)

Назва пропонованої розробки (ідеї): Суглобний марш сходовий, скатні дахи що ухиляються від поривів буревію /протипарусні самокомпенсаційні/.

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: будівництво

Основні терміни (ключові слова): деформаційний сходовий марш, самокомпенсаційний дах

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Суглобний сходовий марш може проникати у важкодоступні місця, огинаючи криволіні, або ламані прямолінійні ділянки стін чи перешкод. Може використовуватись у шахтах, стволах, як терміново-евакуаційний елемент, а також як елемент підвищеної комфортності у котеджномму будівництві (бо не потребує ні косоурів,ні осі). Самокомпенсаційні дахи ухиляються від поривів буревію тим самим зменшуючи парус опору даху, повертаючись у вихідне положення, що актуально при зростанні випадків аномалій та катаклізмів у нашій помірній кліматичній зоні.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Деформаційні сходи мають перевагу у можливості максимального проникнення у будь-яку точку споруди при мінімальній простоті монтажу (2-ма людьми). А самокомпенсаційний дах ухиляється при поривах вітру, зменшуючи парусність, а потім повертається у початкове положення, уникаючи руйнувань.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Сходовим маршем суглобним досягається найбільша доступність до ускладнених місць та значна економія коштів та часу. Протипарусні дахи рятують житло від зняття вітром покрівлі.

Вкажіть очікувані області застосування Будівництво, ракетні шахти, гірничо-добувні шахти, естакади.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Економічні, технічні, екологічні.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Україна, СНД, ЄЕС.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Відомі, але вони статичні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Креслення та розрахунки.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Промислові зразки

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Впровадження та використання.

Теги: