Система попередження зіткнень автомобілів з перешкодами

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Тарантін Андрій Олександрович
2. Контактний телефон, мейл

3. Місце проживання, регіон
Харків
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Харківська гімназія № 23 Харківської міської ради Харківської області
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Система попередження зіткнень автомобілів з перешкодами
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Автомобілі
8. Основні терміни (ключові слова)
Система попередження зіткнень
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
На сьогоднішній день існує дуже велика кількість систем попередження аварій автомобільних засобів, але вони є дорогими або недіючими так, як хотілося б. Важливим аспектом у розробці цих систем є зосередження на питанні: «Через що відбуваються аварії?». В основному це відбувається через халатність водіїв чи несправність самого автомобіля.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Ми обрали цю тему, бо вона хвилює багатьох людей, в основному у нашій країні, де майже немає автомобілів з різноманітними системами попередження аварій.
Система попередження аварі є не дуже складна у використанні, вона є інноваційною і не дорогою, щоб її міг встановити кожний.
Була складена схема (додаток 1, 2) у якій представлені такі елементи: фотодіод ФД256, мікрофон, три резистори з різним опором, два діоди – стабілітрони, два транзистори з різними характеристиками, батарея живлення на 9 вольт, звичайний електричний мотор, а також рупорна антена.
Фотодіо́д – це приймач оптичного випромінювання, який перетворює падаюче на його фоточутливу область світло в електричний заряд.
Транзистори КТ315 і КТ816 – тип кремнієвого біполярного транзистора, n-p-n провідності, що отримав саме широке поширення в радянській радіоелектронній апаратурі.
Стабілітрон КС133 виготовлений з залізно-нікелевого сплаву і скла це напівпровідниковий діод, призначений для стабілізації напруги.
Резистори - пасивний елемент електричного кола, в ідеалі характеризується тільки опором електричному струму.
Мікрофон – прилад, що перетворює звукові коливання на електричні та застосовується для передачі звукових коливань на велику відстань.
Рупорна антена – металева конструкція, що складається з хвилеводу змінного перетину з відкритим випромінюючим кінцем.
Був сконструйований макет приладу, який було приєднано до іграшкового автомобіля. Фотодіод був поміщений спереду автомобіля, біля іграшкової фари. У автомобіль було пущено направлене світло. Після запуску автомобіля вперед до джерела світла він почав зупинятися, доки не зупинився зовсім.
Замість фотодіода та джерела світла було встановлено мікрофон та рупорну антену, яка випромінювала ультразвук. У схему входив тільки мікрофон (Додаток 2). Ультразвук було направлено на перешкоду, мікрофон було прикріплено на тому місті, де було прикріплено фотодіод(приймач звуку мікрофона було спрямовано у тому ж напрямі, що і ультразвук). При приближенні до цілі автомобіль починав зупинятися, як і в першому експерименті, доки не зупинився зовсім, так і не досягнувши цілі.
Як можна побачити на схемі, до приймача (фотодіод чи мікрофон) подається сигнал, який приймач перетворює на електричний імпульс. Після цього електричний імпульс замикає транзистор і струм перестає текти до електричного моторчика. Щоб транзистор не згорів ставиться стабілітрон, який попереджує зворотній струм.
З наближенням до цілі приймач отримує все сильніший і сильніший сигнал, що і зупиняє подачу струму до електромотора.
З отриманих результатів можна побачити, що система дієва, практична, зручна у моделюванні і конструюванні, на її основі можна робити більш масштабні схеми та системи.
Система дуже проста у дії, що дає змогу зразу зрозуміти її дію.
Система є новинкою, але не є новинкою по принципу зупинки автомобіля.
Здобуті результати говорять про можливість практичного використання схеми.
Вони є дуже якісними, оскільки експеримент проводився неодноразово.
Ці результати можна добре застосувати у сучасній системі будування автомобілів, зокрема при зборці автомобіля ставити цю систему в нього.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?

12. Вкажіть очікувані області застосування
Автомобілі
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?

14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Україна, світ
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?

16. Ступінь опрацювання розробки
Технічне рішення
17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Просування розробки

Теги: