Рецептурний бланк

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Кара Руслан Ігорович, 27 років

Контактний телефон, мейл: 80503551088, 1rk@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Київ

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) 2 в/о: Національний аграрний університет, факультет аграрного менеджменту, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Відвідувач багатьох виставок: Винаходи та інновації, охорона здоров'я та інші.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Рецептурний бланк

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Медико-фармацевтична

Основні терміни (ключові слова): бланк рецептурний

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Розробка на сьогоднішній день є дуже актуальною та важливо необхідною, спрямована на розв'язання багатьох соціально-економічних та комерційних проблем медико-фармацевтичной галузі в цілому.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Нанесення на рецептурний бланк суспільно-корисної інформації в т. ч. на розкриття найбільш гострих захворювань Нації (туберкульоз, віл/снід, онко ...). На данний час ідея/проект може бути реалізований за певних умов.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Конструктивно нове застосування великого інформаційного ресурсу

Вкажіть очікувані області застосування Медико-фармацевтична галузь (Україна ...)

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Економічні, соціальні, а також екологічні

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) 10 000 000 грн. на рік (Україна)

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогів немає

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). 2003 г. Деклараційний патент України на корисну модель № 2418, Патент України на промисловий зразок № 9519, Патент Росії на корисну модель № 50916

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Знайти зацікавлені сторони для реалізації проекту

Теги: