Пилковловлювач

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Закускін Юрій Геннадійович, 20 років

Контактний телефон, мейл: +380952221337, ZakuskinJ.G@meta.ua

Місце проживання, регіон: Запорізька обл., м.Оріхів

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ОСГТ механізація с/г, зараз навчаюсь в Запорізькому КПУ, спеціалізація менеджмент організацій.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Пилковловлювач

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Бджільництво

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Мета винаходу - створити пилковловлювач, крізь який би бджоли проходили без великої затримки до вулика, віддаючи як найбільше обніжжя.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Бджоли по пластині через направляючі отвори, конусної форми, доходять до решітки з шестигранними отворами, попадаються через зазор до решітки і, просуваючись по ній до пластини, у бджоли задні ніжки притискаються до черевця, а грудочки обніжжя, впираючись об краї шестигранного отвору, відриваються і падають через зазор до лотка. Бджола, просуваючись по направляючому отвору пластини, попадає до вулика.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Поставлена мета досягається завдяки правильним отворам шестигранної форми (як у комірки стільника) решітки пилковловлювача, розміром 4,6±0,1мм між паралельними основами, товщина якої складає 5±0,5мм і пластин завтовшки по 10мм з направляючими отворами конусної форми, розміщених паралельно по обидві сторони решітки меншими отворами до шестигранних отворів. Так само, як бджола залазить до комірки у стільнику, так само буде пролазити і через пилковловлювач. Між лицьовою пластиною і решіткою є зазор 4±0,1мм, крізь який грудочки обніжжя відірвані з ніжок бджіл при проходженні через шестигранний отвір падатимуть до лотка пилковловлювача.
У пластини, яка знаходиться за решіткою, зазор з нею відсутній для кращого входу бджіл через решітку пилковловлювача до вулика.

Вкажіть очікувані області застосування Любительські та промислові пасіки.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Використання даного приладу збільшить продуктивність відбору бджолиного обніжжя в промислових масштабах.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Всі магазини, ярмарки де продається пасічний інвентар.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Найближчим аналогом є пилковловлювач, який встановлюється на шляху проходження бджіл до вулика. Пилковловлювач навішують на передню стінку вулика перед льотком. У бджіл, які проходять через грати пилковловлювача з отворами діаметром 4,9±0,1мм, обніжжя відривається з ніжок і падає в лоток пилковловлювача, який закритий зверху сіткою, через яку проникають грудочки обніжжя. Недоліком є невелика пропускна здатність бджіл через грати пилковловлювача, оскільки бджоли, щоб пройти крізь неї витрачають багато сил і часу. Продуктивність аналога складає 20-30%, іноді до 60% через те, що бджоли мають можливість, перехиляючи черевце з боку на бік і протягуючи по черзі задні ніжки з обніжжям, пролазити до вулика крізь тонкі грати з отворами круглої форми.
Джерело публікації аналога журнал «Пасіка»№12 за 2006.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Технічне рішення на основі спостережень та досліджень, яке конструктивно обґрунтоване та захищене авторськими правами.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент України на корисну модель №38787 від 26.01.2009р.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Знайти зацікавлених людей у серійному виробництві мого приладу

Теги: