Напиток для быстрого протрезвления

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Пархоменко Анатолий Иванович

Контактний телефон, мейл: 8-0445105264

Місце проживання, регіон: г.Киев

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Высшее, ХПИ. Химический, неорганическая химия

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Не имею

Назва пропонованої розробки (ідеї): Напиток для быстрого протрезвления

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: медицина

Основні терміни (ключові слова): быстрое протрезвление, напиток

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? быстрое выведение алкоголя из организма

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Напиток в короткое время приводит человека в нормальное состояние после сильного опьянения. Сущность идеи заключается в быстром выведении алкоголя из организма. Через 2 часа нормальное состояние человека полностью восстанавливается. Проверено на многих людях.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Восстановление здоровья. Отсутствует на рынке СНГ.

Вкажіть очікувані області застосування Медицина.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Экономический эфект может составить более миллиард долларов.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Все страны, где употребляют алкоголь.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогом является французский напиток «Секьюрите фил беттер». Сравнить не могу.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Разработана технология и получен продукт.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Не запатентован.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Ищу спонсора.

Теги: