Муфта зчеплення

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Муфта зчеплення

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

Основні терміни (ключові слова): шестерні, ексцентричні циліндричні поверхні, гальма.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Муфти зчеплення, які на наш час дуже поширені, мають великі габарити і не завжди можуть передавати великий обертальний момент і проводити зчеплення на великій швидкості.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Запропонована муфта має малі габарити, це зубчасті передачі, ексцентричні циліндричні поверхні і гальма.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Запропонована муфта зчеплення може набагато вигідніше, ніж будь-які інші, використовуватись у пристроях, наприклад у коробках передач, які потребують особливого конструювання.

Вкажіть очікувані області застосування На транспорті.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Запропонована муфта зчеплення дозволить мати малогабаритні пристрої з її використанням.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде великим, бо ця муфта зчеплення може використовуватися в багатьох пристроях та машинах.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на рівні патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1656228, 1988.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація стане відомою бізнесовим структурам і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: