Модуль з штучною гравітацією

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Дрига Микола Васильович, 69 років, приватний та незалежний автор та власник патенту "Модуль з штучною гравітацією".

Контактний телефон, мейл: тел.80975774325; mail: zarja39@inbox.ru (або 7zar1848@ctvnet.dp.ua ).

Місце проживання, регіон: м. Кривий Ріг-106, мкр-н 7-й Зарічний, д. 18 кв.48, Дніпропетровської обл. Україна, 50106.

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Освіта вища, закінчив Криворізький гірничорудний інститут (КГР ), електрофак, ел. привід та автоматизація пром. процесів.

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Працюючи в НДІА мінчермета НС та керівником групи, були надруковані 3 публікації та одержані 3 авторських свідоцтва з врученням нагрудного знака "Изобретатель СССР". Все це відноситься до розробки апарата "Контроль та відбраковка детонуючого шнура" та апарата "Радіоуправління масовими вибухами в гірничорудних кар'єрах", в розробці якого я був відповідальним виконавцем. Ця розробка була відзначена медаллю ВДНХ СРСР.

Назва пропонованої розробки (ідеї): "Модуль з штучною гравітацією"

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Модуль може бути використаний в космонавтиці на діючих КС для ліквідації негативного впливу невагомості на стан здоров'я космонавтів. Саме це було до цього часу актуальною проблемою світової космонавтики.

Основні терміни (ключові слова): засоби з штучною гравітацією

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? До цього часу на навколоземних орбітах космонавти перебували здебільшого в невагомості, використовуючи примітивні засоби "гравітації". Чим триваліший був політ тим більше отримували космонавти негативного впливу на стан здоров’я. Прийом медикаментів теж не можна було вважати вирішенням проблеми. Для міжпланетних польотів така ситуація не припустима. Саме для вирішення цієї проблеми розроблено "Модуль з штучною гравітацією", тобто вирішена актуальна проблема світової космонавтики.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Ще за часів Корольова розуміли, що штучну гравітацію можливо було отримати обертаючи тороїд. Але для реалізації такого варіанту виникло декілька проблем, що на той час були не вирішені. Нешкідливу гравітацію створюють тільки тороїди з радіусом за 10 м.. Вони можуть бути тільки зовні КС. При цьому виникають проблеми доставки на орбіту. У збірного проблема герметизації взаєморухомих з'єднань, а далі проблема забезпечення стійкого економічного обертання. Раціональна збірна конфігурація модуля усунула перелічені та інші проблеми. Модуль вирішує проблему невагомості, незрівнянно покращує умови для космонавтів, а можливість трансформації надає широку можливість для різних експериментів. Можливість перестиковки на орбіті дозволяє формувати блоки модулів та космічні об'єкти для міжпланетних експедицій як в штатних умовах так в аварійних.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Відсутність засобів створення штучної гравітації гальмувало реалізацію проектів міжпланетних польотів. Модуль усуває цю проблему та прискорить розвиток космічного туризму.

Вкажіть очікувані області застосування Модуль розроблений для світової космонавтики.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Модуль прискорить реалізацію проектів міжпланетних польотів та покращить умови для космонавтів туристів.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Попит на модуль очікується з боку світових косм. агенств. Україна не має своїх КС.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? До аналогів модуля можна віднести патент на КС Росії, яка немає реалізації. КС Росії має немало недоліків та навіть ризиковану герметизацію. Це обертання масивної зовнішньої частини КС, допоміжні блоки з допоміжними операціями для переходів, не економічна система обертання та навіть ризикова герметизація з'єднань взаєморухомих частин. Все це в модулі усувається за рахунок раціональної конфігурації.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) На модуль видано патент України. Модуль запатентований в схематичному вигляд на 4-х кресленнях. Креслення надають повне розуміння конструкції для побудови. При експертизі креслень фахівці КБ "Южного" відзначили, що "технічне рішення модуля раціонально, а можливість реальної побудови не викликають сумніву"..."пропонувати Росії та США".

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Модуль не має сторонніх об'єктів з правами інтелектуальної власності. Модуль - це нова конструкція, яка не потребує особливих технологій для побудови. Модуль захищений патентом України 76154, від 17.07.2006 року.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Оприлюднення "Модуля..." на Вашому сайт можливо прискорить його реалізацію (або патента) та принесе непередбачену радість космонавтам.

Теги: