Механізм перетворювання руху для об`ємних машин

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Механізм перетворювання руху для об`ємних машин

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Насосо- компресоробудування

Основні терміни (ключові слова): робочий простір, лопать, шаровий шарнір, канавка, шарик, заглиблення.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? На наш час в об`ємних машинах широко використовується колінчатий вал для перетворювання обертального руху у зворотно-поступовий, але цей пристрій має великі габарити і низький ККД.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Робочий простір перетинається лопаттю, яка має зв`язок з вхідним валом через шаровий шарнір, на головці якого є заглиблення, в якому знаходиться шарик. Шарик знаходиться у замкненій канавці, яка виконана під кутом до площини обертання цього валу.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Обертання вхідного валу перетворюється у зворотно-обертальний рух лопаті, що перетинає робочий простір, це зменшує габарити машини, збільшує її ККД.

Вкажіть очікувані області застосування Насосо-, компресоробудування.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Об`ємні машини стануть більш ефективними.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великим, бо споживчі якості нового продукту набагато більші.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на рівні патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1778407, 1990.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесовим структурам стане відома ця інформація і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: