Магнітний двигун

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Магнітний двигун

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Безпаливна енергетика

Основні терміни (ключові слова): барабани, стрічка, постійні магніти.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Безпаливна енергктика є дуже важливою підтримкою в економіці кожної країни.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Розробка дуже проста і не потребує великих коштів для впровадження її у життя.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Сили постійних магнітів при особливих конструкційних умовах можуть створити великий обертальний момент.

Вкажіть очікувані області застосування Одержання дешевого електричного струму.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Дуже великий економічний ефект для країни.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогів багато, у мене самого 10 винаходів з такою назвою.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) У зв'язку з відсутністю коштів розробка на рівні заявки на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Заявки на винахід в Укрпатент № 200605052 та у Роспатент № 2006119295

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури будуть мати цю інформацію і зроблять бізнесовий крок у напрямку втілення цього проекту у життя.

Теги: