Конвеєр

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Конвеєр

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Різні технологічні лінії.

Основні терміни (ключові слова): Вісь, контейнер, шарнір, колесо, рейки.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? В наші дні конвеєри найчастіше мають товсту та широку резинову стрічку і це не завжди вигідно, бо на цю стрічку неможливо складати дуже сипучі матеріли, особливо якщо маємо великий кут стрічки до горизонталі, неможливо на резину складати нагріті матеріали.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. У запропонованому конвеєрі ця стрічка виконана у вигляді контейнерів, які зв`язані за допомогою валів з колесами, якими рухається конвеєр і за які зачіплюються зубці зірок на валу приводу.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Заміна важкої резинової стрічки на тонкотілі металеві контейнери зменшує вагу рухомої маси конвеєра, а форма і матеріал контейнерів дозволяє вкладати в них дуже сипучі матеріали і рідину при високих температурах.

Вкажіть очікувані області застосування Самі різні промислові напрямки.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Зменшується електроенергія на переміщення одного і того ж самого матеріалу, бо рухома маса конвеєра зменшена, набагато розширені можливості виконання завдань конвеєром.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде збільшений, бо споживчі якості нового конвеєра набагато більші.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на стадії заявки на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Заявка на винахід в Укрпатент № 200601208, 2006.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація дійде до бізнесових структур і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: