Коляска для інвалідів

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Коляска для інвалідів

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: М`язові транспортні засоби.

Основні терміни (ключові слова): Стержні, колеса, шарові шарніри, канавка, шарик.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Відомі коляски мають привід із важелів, які незручно для інваліда розташовані.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. У запропонованій колясці є вертикальні стержні, які мають зручні рукоятки для інваліда. Рукоятки з колесом зв`язані за допомогою шарового шарніру, на головці якого виконана замкнена синусоїдальна канавка з виступом або шариком.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Цей пристрій має великий ККД, дуже зручні для людини рукоятки, людина може працювати цими рукоятками з опорою на спинку сидіння та прямою спиною.

Вкажіть очікувані області застосування М`язовий транспортний засіб для інвалідів.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Інваліди одержать покращену інвалідну коляску.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Високі споживні якості цієї коляски зроблять її ринок великим.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на рівні патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1833180, 1990.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація стане відома бізнесовим структурам і вони зроблять необхідні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: