Колесо

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Колесо

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Транспорт

Основні терміни (ключові слова): Обід, диск, канавки, тіла кочення.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Колеса не завжди можуть витримати навантаження на них у транспортному засобі. Цьому не сприяє пневматика коліс, бо коли тиск збільшуються, вони лопаються.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Запропоноване колесо не має пневматики і його міцність залежить тільки від якості сталі, з якої воно зроблено, таке колесо витримує набагато більші навантаження, ніж із пневматикою.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Запропоноване колесо сприймає на себе усі коливання на транспортний засіб від нерівностей дороги не гірше, ніж колесо з пневматикою, бо у запропонованому колесі обертальний момент проходить через тіла кочення, через які взаємодіють канавки з різним нахилом диску та ободу.

Вкажіть очікувані області застосування Автомобільний транспорт.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Економічність вантажних перевезень покращиться, бо колеса будуть мати більшу міцність.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок цих коліс буде великим, бо вони мають підвищені споживчі якості.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів проект знаходиться на стадії патенту та заявок на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1705128, заявка у Роспатент на винахід з позитивним рішенням на одержання патенту № 96112253/11 та заявка на винахід у Укрпатент № 2002021324.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури одержать цю інформацію та зроблять належні кроки у напрямку здійснення цього проекту.

Теги: