Кодування мов для багатофункціонованого використання

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Кожелецький Сергій Володимирович, 20 років

Контактний телефон, мейл: 8 093 727 76 10, mercenaris@rambler.ru

Місце проживання, регіон: м. Львів

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Європейський університет, фак. економіки, ек. підприємства

Назва пропонованої розробки (ідеї): Кодування мов для багатофункціонованого використання

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: ІТ технології

Основні терміни (ключові слова): Код, переклад мова, сайт

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Ця ідея є багатофунціональною, але розкриємо одну з її ідей, це новий підхід до перекладу матеріалу на різні мови в Інтернеті, а саме на сайтах.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Суть полягає в кодуванні мов, створенні єдиного коду для всіх мов, і створення бібліотек, які будуть знаходитись на клієнт комп'ютерах (в звичайних користувачах).

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Поясню по простому - наприклад слово "Я", його цифровий бінарній код буде 101, код буде незмінний і буде відображатися на сайті (для ПК) , а в Америці буде стояти ПК в якому буде англійська бібліотека, в якій під кодом 101 буде закодоване слово "І" (англійська "Я"), а в Україні в користувача встановлена бібліотека де закодовано 101 як "Я" (бібліотеки можна міняти і вибирати). Таким чином можна закодувати весь словник всіх мов, зробити прив'язку одного і того коду до бібліотек, таким чином нічого не треба перекладати, включив яку тобі потрібно бібліотеку і все, і сайт одночасно буде перекладений на всі мови світу). Таким чином можна кодувати все програмне забезпечення, українізатори підуть в минуле, все що буде це бібліотека (яку думаю не так важко створити).

Вкажіть очікувані області застосування Покращення та оптимізація ПЗ (програмного забеспечення) і мереж.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Користь людству і можливо матеріальна вигода

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) НЕОБМЕЖЕНИЙ

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? ні

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) ідея

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? користі від ідеї

Теги: