Хвильовий двигун

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061) 224-13-89, germanzp@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Хвильовий двигун

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Безпаливна енергетика

Основні терміни (ключові слова): гідромотор, генератор струму, поплавок

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Безпаливні енергетичні пристрої дозволяють економіці країни покращити свої показники за рахунок того, що не витрачаються кошти на паливо.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Поплавок своїм коливанням від його взаємодії із хвилею у водоймі коливає рідину через гідромотор із одного об`єму у другий та зворотно через клапанну систему.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Пристрій дуже ефективний, простий, технологічний, має великі оберти вихідного валу.

Вкажіть очікувані області застосування Для одержання дешевого електроструму.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Покращить економіку країни.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка далі заявки на винаходи не йде.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Подана заявка на винахід в Укрпатент № 200600217

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Це інформація дозволить бізнесовим структурам у цій розробці побачити перспективи та дати кошти на подальші дії по цій розробці.

Теги: