Бессмертие человека с помощью упражнений для развития головного мозга

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Слюнько Сергей Алексеевич

Контактний телефон, мейл: qetuoadgjlzcbm@e-mail.ua, 0995017521

Місце проживання, регіон: Горловка, п.Пантелеймоновка, ул.Зелёная 6 кв.11, Донецкая область

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ДонГТУ, АТР, Инженер-механик

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Нет

Назва пропонованої розробки (ідеї): Бессмертие человека с помощью упражнений для развития головного мозга

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: медицина

Основні терміни (ключові слова): Бессмертие

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Люди,которые занимались бы по данным упражнениям, могли бы стать бессмертными. Исчезла бы смерть человека и люди жили бы вечно.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОСНОВАНЫ НА СПОСОБНОСТИ КЛЕТОК МЕНЯТЬСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫДЕЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОРМОНОВ. Таким способом мы можем изменить все клетки головного мозга на более "детские".

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? это ноу-хау ново тем, что до этого бессмертных людей на земле не было. А выполняя упражнения по развитию мозга мы научимся контролировать возраст и быть бессмертными.

Вкажіть очікувані області застосування Медицина

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Бессмертие это важный и необходимый вклад в человеческое общество.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Хотелось бы, что-бы данные упражнения достались человечеству.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Нет

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Я на себе доказую результаты данных упражнений.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Изобретение a201315534

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Хотелось бы, что бы человечество узнало о этом великом открытии в медицине

Теги: